Rideundervisning

Undervisning af børn og voksne
– vores bud på et alternativ til rideskole og traditionel beriderundervisning

Det er muligt at komme til os at modtage undervisning – både i form af at medbringe egen hest eller at modtage undervisning på vores. Det er også muligt at kombinere flere af vores mange tilbud eksempelvis ved arrangering af kursusdage med flere deltagere. Dette er naturligvis især en fordel over større afstande.

Vi har stor erfaring med:

  • Kompetencegivende undervisning af både børn og voksne
  • Vejledning: at guide rytteren til en periode selv at kunne arbejde videre med tingene på egen hånd på tilfredsstillende vis (dvs. med fortsat udvikling).
  • At hjælpe ryttere til selv at tilride sin egen hest/pony hjemme på betryggende vis.


Fokus og filosofi

Undervisningen sker på baggrund af årelang erfaring i at formidle viden om ridningens kunst samt hestens psyke og fysik videre. Fremgangsmåden er systematisk under hensyntagen til både hest og rytters kunnen. Vores fokus er mere på at få grundridningen og forståelsen på plads end at opnå her-og-nu-resultater på stævnepladsen. Det gælder om at få hesten til at arbejdes så korrekt og villigt som muligt så stor en del af tiden som muligt og om at få skabt et samarbejde imellem hest og rytter, som gør det til en fornøjelse at ride i hverdagen

Undervisningen adskiller sig lidt fra konventionel rideundervisning, hvor man selv skridter for, og hvor man så bliver rettet på i hhv. trav-galop-trav og måske laver øvelser undervejs med henblik på stævner på et givent plan. Her ledes der efter issues (de små svage punkter, dét der ikke fungerer 100%) og arbejdes så efter at løse dem. Jeg blander mig gerne allerede i skridt, d.v.s. eksempelvis når man måske ikke til at galoppere den pågældende dag, fordi der var noget andet som krævede opmærksomhed. Min erfaring er nemlig, at når der er styr på sagerne i skridt og trav og hesten svarer korrekt på signalerne, så er det aldrig et problem at springe an i galop og gå videre derfra. Dertil kommer at jeg gerne vil holde ro på hesten og undgå at bringe hesten i situationer, hvor det er vanskeligt for den at få succes.

Det hænder, at jeg gerne selv vil op at mærke hesten for dermed at kunne hjælpe rytteren bedre. Hvis hesten fejler noget (hvis der fx er noget galt med tænderne eller lign.) har jeg som regel lettere ved at gennemskue det oppefra, da det kan være svært at se fra jorden, om hesten ikke svarer korrekt, fordi rytteren bare ikke helt får givet de rigtige forudsætninger.

Jeg tilstræber at gøre opgaverne mere simple, dette både for rytteren og for hesten. Jo bedre rytteren forstår hvad hun laver og hvad hendes opgave i forhold til hesten er, jo mindre behøver hun at “forstyrre” hesten. Dermed får vi skabt ro omkring træningen: rytteren får mere tid til overblik og vi får også en mere tilpas hest.

… Heste bliver stressede af at blive holdt stramt eller af at få modstridende signaler. For at kunne give modstridende signaler som eks. fremad og stop tilnærmelsesvis på én gang, som tilfældet er ved en halv parade eller når man i det hele taget stræber efter mere bæring, må man sørge for at indlære signalerne tydeligt hver for sig først. Med tiden kan signalerne så gives tættere og tættere på hinanden. Vi skal opnå at have kontrol over hesten uden at ride ”Stram-sur“!

Al tilgang til træning og undervisning sker hos os på baggrund af såvel stor vinden om videnskabelige indlæringsteorier og hestens bevægeapparat som årelang erfaring med udførelse i praksis.

Fremgangsmåden er omhyggelig og systematisk, men naturligvis med hensyntagen til både hestens psyke og fysik undervejs i det dynamiske samspil. Vores fokus er mere procesorienteret end egentlig resultatorienteret. Resultaterne kommer af sig selv… og taler for sig selv!

Lederskab og dominans?
I forhold til håndtering og management af hestene (“horsemanship” om man vil) arbejder vi ud fra en filosofi om igennem at være bestemt, behersket og konsekvent at lære den enkelte hest, hvad der er såvel ønsket som uønsket adfærd: At gøre det nemt for den at gøre “det rigtige” og modsat svært at gøre det, der, efter vores opfattelse, er “forkert” i en given situation. Vi agerer ikke “hest”, omend vi benytter vores kropssprog meget. Vi tilstræber at gribe tingene an på den måde, som vil nytte mest (både for hest og ejer) på sigt, og som vil gøre det muligt for os/ejer at omgås hesten på en – for begge parter – så behagelig og konfliktfri måde fremover som overhovedet muligt.

Vores synspunkt i forhold til diskussionen omkring bevidst anvendelse af lederskab (dominans) indenfor træning af heste er, at ordet/udtrykket de seneste år efterhånden har fået en fejlagtigt meget dårlig klang. Det er meget opppe i tiden at være imod den slags. For os er definitionen på lederskab blot dét at tage ansvar og at være den, der har planen. – Og nej: nogle gange indebærer det ikke at være flink her-og-nu, men derimod at gøre det, der er mest hjælpsomt på sigt! Hvis du har en plan for hvorhen og hvordan træning af din hest i dag skal foregå, så slipper din hest for at skulle bekymre sig om det og måske tage (for dig) uønskede initiativer, som du så skal til at tage stilling til og agere på.

Selv har vi begge uafhængigt af hinanden arbejdet meget med hingste, og de initiativer, de tager, hvis ikke man er forberedt og har en plan, er ikke altid lige sjove at skulle forholde sig til. Det drejer sig om at være på (fokuseret, med/foran) og ikke være bagefter hesten. Heste er utroligt hurtige til at aflæse kropssprog og at reagere jf. at de er flugtdyr. Til sammenligning er vi mennesker vanvittigt langsomme… Vi må således udnytte vores største force (hjernen) og koncentrere os om opgaven, når vi træner heste. Altså til fordel for begge parter.