Wormstrupgaarden

Professionel baggrund for produktionen
På baggrund af uddannelser både af den grønne slags og indenfor hesteområdet producerer vi også grovfoder (wraphø). Dertil kommer at vi har stor erfaring i fodring af heste af forskellige racer/typer og af større hestehold med heste i alle aldersklasser.

Vigtigheden af grovfoderets kvalitet
Når man har prøvet at stå med ansvaret for fodring af alt fra føl og plage til avlshingste og show-/Grand Prix-heste, så ved man hvor stor betydning grovfoderet har! Hvis ikke grovfoderet er af tilstrækkelig god kvalitet, så kommer fodringen som helhed aldrig rigtigt til at fungere…Selv det bedste kraftfoder kan ikke rette op på et for ringe grovfoder. Til gengæld overflødiggør det bedste grovfoder tilnærmelsesvist daglig brug af tilskud (udover lidt vitaminer og mineraler).

Dyrkning af markerne
Vi værdsætter naturen og tilstræber derfor at producere vores afgrøder under størst mulig hensyntagen til denne, hvorfor vi da også har været sprøjtefri i en del år og for nylig taget det sidste skridt til at blive økologer. Markerne får passende mængde gødning for at sikre kvaliteten af udbyttet, imens markerne ikke bliver sprøjtet. Høet er af græsblanding beregnet til heste og det bliver slået på et tidspunkt hvor tørstofindholdet er højt og hvor også protein-indholdet er passende. Markerne er ensartet og der har ikke gået dyr på stykkerne, og de omlægges efter foreskrifterne.

En natur i balance
Vi har eget pilerensningsanlæg, og som det nyeste har vi i 2013 føjet biavl til vores række af forsøg på at værne om/bidrage positivt til miljøet og at tænke bæredygtigt. Tilstedeværelsen af både salamandere og de ellers sjældne løvfrøer vidner om en natur i balance og i særdeleshed om et sundt vandmiljø, da denne lille, næsten neongrønne løvfrø er meget sart og stiller høje krav til nærområdet. Der lever et stort antal løvfrøer i bevoksningerne omkring vores vandhuller, og sommetider sker det såmænd også at vi har dem indenfor i stuehuset :-D .