Wraphø

Grovfoderproduktion

Prima øko-wraphø

Vi sælger wraphø fra omlagte, økologiske marker med lækker græsblanding beregnet til heste. Det har et højt tørstofindhold, er velsmagende og strukturholdigt med timothe for god tyggetid. Wormstrupgaarden er en del af The Horse Umbrella, hvilket betyder at du kan stole på at wraphøet er produceret af dedikerede hestefolk med både uddannelser indenfor heste – herunder også fodring – OG grønne uddannelser og som ikke mindst gør sig umage. Analyse af høet vil foreligge snarest, og der vil være mulighed for at tilkøbe udarbejdelse af foderplan.

Til de nøjsomme/sukkerfølsomme ponyer og heste kan vi tilbyde lækkert lucernewraphø. Det kan selvfølgelig også sagtens bruges til heste uden den slags problemer. Har man fx behov for at skabe et højere proteinindhold i hestens samlede foderplan kan det også løses ved at anvende lucernewrap, idet visse slæt har højere proteinindhold end gængs wrap (imens andre altså har et indhold svarende til helt alm. gennemsnits wrap). Ideelt set anvendes lucernewraphøet i kombination med andet stråfoder (halm, tørt hø, wraphø), evt. i hønet eller slowfeeder. Hestene er vilde med det, men bliver – som en god ting – trætte i kæberne af at tygge det. Lucernewrappen består nemlig både af plantens bløde blade og den strukturrige stængel, der i øvrigt også ser ud til at være god til heste med tendens til diarré (den øger altså tarmperistaltikken).

LISTEPRISER HØST 2019:

Små firkantede alm. wraphø 100 kr./stk.
S
tore rundballer alm. wraphø 400 kr./stk.
Små firkantede lucernewrap 150 kr./stk.
(Bemærk: Kun begrænset lager tilbage af lucernewrappen)

Transport
Under forudsætning af at det kan passe ind i vores hverdag/ruter, kan levering evt. arrangeres i Østjylland imod betaling. Bemærk dog at det skal være HELE trailerlæs ved store afstande. I skal selv læsse af traileren og I må i den forbindelse være fleksible i forhold leveringstidspunktet (for at holde prisen så langt nede som muligt). Levering er som udgangspunkt til kantsten/dertil hvor der er let fremkommeligt (asfalt eller lignende).

Wormstrupgaarden

Professionel baggrund for produktionen
På baggrund af uddannelser både af den grønne slags og indenfor hesteområdet producerer vi også grovfoder (wraphø) på. Dertil kommer at vi har stor erfaring i fodring af heste af forskellige racer/typer og af større hestehold med heste i alle aldersklasser.

Vigtigheden af grovfoderets kvalitet
Når man har prøvet at stå med ansvaret for fodring af alt fra føl og plage til avlshingste og show-/Grand Prix-heste, så ved man hvor stor betydning grovfoderet har! Hvis ikke grovfoderet er af tilstrækkelig god kvalitet, så kommer fodringen som helhed aldrig rigtigt til at fungere…Selv det bedste kraftfoder kan ikke rette op på et for ringe grovfoder. Til gengæld overflødiggør det bedste grovfoder tilnærmelsesvist daglig brug af tilskud (udover lidt vitaminer og mineraler).

Dyrkning af markerne
Vi værdsætter naturen og tilstræber derfor at producere vores afgrøder under størst mulig hensyntagen til denne, hvorfor vi da også har været sprøjtefri i en del år og for nylig taget det sidste skridt til at blive økologer. Markerne får passende mængde gødning for at sikre kvaliteten af udbyttet, imens markerne ikke bliver sprøjtet. Høet er af græsblanding beregnet til heste og det bliver slået på et tidspunkt hvor tørstofindholdet er højt og hvor også protein-indholdet er passende. Markerne er ensartet og der har ikke gået dyr på stykkerne, og de omlægges efter foreskrifterne.

En natur i balance
Vi har bl.a. eget pilerensningsanlæg og også biavl at føje til vores række af forsøg på at værne om/bidrage positivt til miljøet og at tænke bæredygtigt. Tilstedeværelsen af både salamandere og de ellers sjældne løvfrøer vidner om en natur i balance og i særdeleshed om et sundt vandmiljø, da denne lille, næsten neongrønne løvfrø er meget sart og stiller høje krav til nærområdet. Der lever et stort antal løvfrøer i bevoksningerne omkring vores vandhuller, og sommetider sker det såmænd også at vi har dem indenfor i stuehuset   .